Kế hoạch 89/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Thực hiện kết luận số 210-KL/TU ngày 25/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 27/10/2008 của BCH Đảng bộ tỉnh (Khoá XIV) thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của BCH TW Đảng (KHoá X) về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Thể loại: Kế hoạch
Lĩnh vực: 2 Chế độ chính sách
Số ký hiệu: 89/KH-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 01/10/2018
Trích yếu: Thực hiện kết luận số 210-KL/TU ngày 25/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 27/10/2008 của BCH Đảng bộ tỉnh (Khoá XIV) thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của BCH TW Đảng (KHoá X) về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác: