Công văn 3121/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh: v/v triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 2 Chế độ chính sách
Số ký hiệu: 3121/UBND-NC
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 09/10/2018
Trích yếu: v/v triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác: