Quyết định 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

Thể loại: Quyết định
Lĩnh vực: 2 Chế độ chính sách
Số ký hiệu: 03/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 09/04/2019
Trích yếu: Về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục