Công văn 1217 /UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 2 Chế độ chính sách
Số ký hiệu: 1217 /UBND-NC
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 09/05/2019
Trích yếu: V/v thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục