Từ 1/7: Đồng loạt thay đổi 6 chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, BH y tế 25/6/2017 17:5

Lương cơ sở vốn là “nền” để làm căn cứ tính toán cho các chế độ của nhiều chính sách bảo hiểm, tiền lương. Do đó, việc tăng mức lương cơ sở từ 1/7/2017 kéo theo nhiều điều chỉnh theo hướng có lợi cho......
Đến tháng 05/2017 , Tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết
99,90%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 03/06/2017 17:43
Đến tháng 03/2017, Tỉnh Tuyên Quang đã trao đổi
10.149
văn bản giữa các đơn vị. Cập nhật: 24/03/2017 00:00

Hạ tầng nông thôn ngày càng được hoàn thiện 23/6/2017 15:17

Mặc dù còn nhiều khó khăn, song tỉnh ta đã có nhiều giải pháp vận dụng linh hoạt các chính sách hỗ trợ nguồn lực cho xây dựng hạ tầng nông thôn. Đây được coi là yếu tố quan trọng nhất để thay đổi......
Liên kết chuyên mục