Ngành Giáo dục triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020

16/8/2019 15:1

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 16/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
 


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Năm học 2018-2019 ngành Giáo dục và Đào tạo đã chủ động tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu theo Chỉ thị của Bộ GDĐT và các chủ trương, kế hoạch, quy định của tỉnh. Mạng lưới trường lớp tiếp tục được rà soát, sắp xếp theo hướng hợp lý, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và nâng cao chất lượng giáo dục. Công tác quản lý có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực; nền nếp, kỷ cương trong trường học cơ bản được duy trì và giữ vững. Đội ngũ nhà giáo được quan tâm, bổ sung về số lượng và từng bước nâng cao chất lượng, cơ bản đạt chuẩn về trình độ đào tạo, được bồi dưỡng về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án huy động trẻ nhà trẻ, chỉ đạo các cơ sở giáo dục có các giải pháp nâng cao tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ. Tăng cường các giải pháp nâng cao tỷ lệ trẻ học tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Chất lượng giáo dục toàn diện của các cấp học có bước chuyển biến; công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu; hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật và vận dụng kiến thức vào thực tiễn trong học sinh trung học tiếp tục được chú trọng. Công tác phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao được quan tâm chỉ đạo. Việc xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời; từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được tỉnh quan tâm chỉ đạo bước đầu có chuyển biến tích cực. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học tiếp tục được bổ sung. Chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác xã hội hóa giáo dục góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu giáo dục và đào tạo. Số lượng học sinh khá, giỏi các bậc học ngày càng tăng; nhiều học sinh, sinh viên của tỉnh đã đạt giải cao tại các cuộc thi, kỳ thi cấp quốc gia và khu vực. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 2019, toàn tỉnh có 34 thí sinh đoạt giải, tăng 6 giải so với năm học trước. Tỷ lệ huy động trẻ đi mẫu giáo đạt 99,8%, cao hơn 7,9% so với bình quân chung của cả nước...
 


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm
trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Sở Giáo dục và Đào tạo.

Năm học 2019-2020, toàn ngành tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI; Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Bộ GDĐT gắn với thực hiện phong trào thi đua Đổi mới, sáng tạo trong dạy học và cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; giáo dục, bồi dưỡng ý thức, trách nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; tăng cường kỷ cương, nền nếp trong các cơ sở giáo dục; tập trung các giải pháp nâng tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ đến trường và duy trì chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng. Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo. Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên ngoại ngữ theo Đề án Ngoại ngữ 2020. Tích cực hội nhập quốc tế, tăng cường thu hút hợp tác và đầu tư của nước ngoài trong giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Tân Trào tiếp tục chủ động, tích cực mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển các chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên, cán bộ quản lý với các trường đại học nước ngoài. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Điều chỉnh cơ cấu, kiểm soát quy mô, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động; tăng cường nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục...
 


Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân trao Cờ thi đua
của Bộ GD&ĐT cho các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã đạt được. Đồng chí đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo và các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà trên địa bàn. Trong đó, tiến hành rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường lớp học phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương gắn với việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo hướng khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên, cơ sở vật chất cục bộ. Đồng thời, tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 73 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh đảm bảo mục tiêu đề ra. Ngành cần coi công tác dạy người là nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; tăng cường công tác khảo thí và kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục thực chất, tránh bệnh thành tích trong giáo dục; quan tâm đến công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giáo viên, đổi mới công tác quản lý giáo dục, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người thầy, nhất là hiệu trưởng các trường học; thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án về giáo dục và đào tạo, trong đó có Đề án, Chiến lược phát triển trường Đại học Tân Trào. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, thực hiện hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn; nghiên cứu, đề xuất bổ sung thêm các trường phổ thông dân tộc bán trú và mở rộng thêm các trường nội trú cấp THCS, THPT nhằm đáp ứng yêu cầu học tập của con em các dân tộc thiểu số trên địa bàn và nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn...
 


Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tạ Đức Tuyên
 trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể xuất sắc  dẫn đầu thi đua năm học 2018-2019.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cho Sở Giáo dục và Đào tạo. Tại hội nghị 11 tập thể và 20 cá nhân được nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 10 tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 4 tập thể và 12 cá nhân được nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019.
PV
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục