Đại biểu Âu Thị Mai thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019

8/6/2018 8:11

Tuyenquang.gov.vn: Tiếp tục các nội dung, chương trương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, sáng nay (7/6) Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019.

Đại biểu Âu Thị Mai, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có bài phát biểu về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019.
 


Đại biểu Âu Thị Mai.

Đại biểu Âu Thị Mai khẳng định, thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu rất nhiều ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội về đề xuất các nội dung giám sát, những vấn đề Quốc hội chọn để giám sát đã bám sát tình hình thực tiễn, là những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, thiết thực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước được cử tri cả nước quan tâm, theo dõi. Các chuyên đề giám sát của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tổ chức thực hiện từ đầu nhiệm kỳ khoá XIV có nhiều cải tiến, đổi mới, sắp xếp khoa học và có tính chuyên nghiệp cao hơn, nhất là trong việc điều hòa các Đoàn giám sát tối cao, của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội khi đến giám sát ở các địa phương đã được khắc phục không chồng chéo, có sự phù hợp, đảm bảo thời gian, nội dung và hình thức.

Về lựa chọn nội dung giám sát tối cao trong năm 2019, đại biểu cho rằng cả 4 nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình đều được chuẩn bị công phu, thuyết phục, do vậy rất khó lựa chọn 2 trong 4 nội dung. Tuy nhiên, để chương trình giám sát năm 2019 phù hợp với yêu cầu thực tiễn, giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, thiết thực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, được cử tri cả nước quan tâm, đại biểu lựa chọn hai nội dung gồm: Việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2011-2018 và Việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị giai đoạn 2014-2018.

Về sự cần thiết phải giám sát hai nội dung trên, đại biểu thống nhất cao với các lý do phân tích tại Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời đại biểu cũng lý giải thêm về sự cần thiết phải giám sát tối cao đối với nội dung "Việc thực chính sách pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số miền núi. Cụ thể như sau: 

Dân tộc thiểu số nước ta với hơn 13,6 triệu người chiếm trên 14% dân số cả nước, đồng bào sinh sống thành cộng đồng ở 5.266 xã, 458 huyện thuộc 52 tỉnh thành phố (trong đó có khoảng 10 triệu đồng bào sinh sống ở biên giới, khu vực có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn). Trong những năm qua Đảng và nhà nước, các cấp các ngành đã giành sự quan tâm, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào.

Tuy nhiên, hiện nay vùng dân tộc thiểu số và miền núi vẫn là nơi khó khăn, là lõi nghèo của cả nước, tỷ lệ hộ nghèo ở vùng dân tộc cao gấp hơn 3 lần mức bình quân chung của cả nước (chiếm khoảng 70% tổng số hộ nghèo cả nước); còn trên 3.000 thôn, bản chưa có điện luới điện luới quốc gia; trên 80.000 hộ thiếu đất ở; trên 221.000 hộ thiếu đất sản xuất; số phòng học tạm còn khá cao (theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện còn 8.653 phòng học tạm), đặc biệt còn trên 21% người  trên 15 tuổi chưa đọc thông viết thạo tiếng Việt (theo kết quả điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số là khoảng trên 1.900.000 người); tỷ lệ hôn nhân cận huyết thống, tảo hôn ở một số dân tộc cao và có xu hướng ngày càng gia tăng (theo thống kê có dân tộc lên đến 50% trẻ em ở tuổi vị thành niên kết hôn sớm);...

Nhận thức tầm quan trọng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chính phủ, các bộ ngành, các địa phương đã ban hành rất nhiều chính sách (có thể thống kê tới hàng trăm văn bản) nhưng quá trình triển khai thực hiện vẫn còn nhiều bất cập, chưa đạt được mục tiêu đề ra do thiếu nguồn lực, một số chương trình được đầu tư nhưng dàn trải, manh mún, dẫn đến hiệu quả thấp, lãng phí...

Từ những phân tích đó, đại biểu cho rằng rất cần Quốc hội giám sát tối cao để thấy được thực tiễn của những chính sách đã ban hành, qua đó khắc phục được hạn chế, thiếu sót để có những quyết định chính sách thiết thực, thỏa đáng hơn đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Cùng với đó, thời gian qua các cơ quan có thẩm quyền cũng đã có ý kiến tiếp tục nghiên cứu phạm vi, đối tượng áp dụng, tính khả thi của chính sách dân tộc... để nghiên cứu xây dựng dự án Luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi, khi đủ điều kiện sẽ trình Quốc hội xem xét, như vậy kết quả giám sát sẽ là một trong những luận cứ xác thực cho việc xây dựng dự án Luật, để nhằm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có cuộc sống tốt hơn.
Vũ Quang Thắng              
(Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh)

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email