Xét trao giải cuộc thi báo chí tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

8/6/2018 8:13

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 7/6, Ban Giám khảo cuộc thi Báo chí tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống đã họp xét trao giải lần thứ nhất.Ban Giám khảo cuộc thi chọn và xét giải.

Cuộc thi báo chí tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống đợt 1 được tổ chức từ tháng 6-2016 đến tháng 6-2018. Đã có gần 400 tác phẩm dự thi ở các thể loại báo chí: Bài phản ánh, phóng sự - ghi chép, ký, bút ký.

Qua sơ tuyển, các cơ quan đã chọn 57 tác phẩm gửi Ban Giám khảo, Ban Tổ chức cuộc thi chấm và xét chọn. Các tác phẩm nhìn chung bám sát thể lệ cuộc thi. Nhiều tác phẩm thông tin, phản ánh đa dạng, phong phú việc triển khai thực hiện và vận dụng sáng tạo nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào thực tiễn cuộc sống; phản ánh những cách làm hay, sáng tạo, những giải pháp thiết thực, bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy.

Ban Giám khảo cuộc thi đã chấm, xét chọn 3 tác phẩm để trao giải A, 5 tác phẩm trao giải B, 7 tác phẩm trao giải C, 10 tác phẩm trao giải Khuyến khích và giải phụ cho tác giả có nhiều tác phẩm tham dự giải. 
Theo TQĐT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục