Thông báo về việc chất dứt giải quyết khiếu nại đối với ông Ma Quang Đạm, trú tại tổ 1, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

30/11/2018 13:1

Tuyenquang.gov.vn:

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục