Ứng dụng kỹ thuật trồng rừng sản xuất bằng loài cây keo lai sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô

28/7/2017 15:9

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt dự án “Ứng dụng kỹ thuật trồng rừng sản xuất bằng loài cây keo lai sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô” do ông Phạm Đình Sâm, Thạc sỹ Lâm sinh, Phó trưởng bộ môn, Phụ trách bộ môn Nông lâm kết hợp, Viện Nghiên cứu Lâm sinh làm chủ nhiệm.Rừng trồng Keo lai mô 8 tháng tuổi tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV lâm nghiệp Chiêm Hóa (Ảnh: Sở NN&PTNT Tuyên Quang).

Theo đó, dự án sẽ được nghiên cứu, thực hiện với các nội dung: Xây dựng 10 ha mô hình trồng tại 02 Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp và 02 hộ gia đình trên địa bàn huyện Yên Sơn và Sơn Dương; mật độ trồng là 1.100 cây/ha và 1.330 cây/ha; Đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển của rừng trồng keo lai sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô;  Hoàn thiện Hướng dẫn kỹ thuật và đề xuất các giải pháp phát triển mở rộng mô hình. Sản phẩm chính của dự án gồm Báo cáo tổng hợp kết quả dự án. 10 ha mô hình rừng trồng (năng suất dự kiến 20m³/ha/năm). Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng keo lai bằng phương pháp nuôi cấy mô.

Tổng kinh phí thực hiện dự án: 813.098.000 đồng, trong đó, nguồn kinh phí từ sự nghiệp khoa học của tỉnh hàng năm: 536.920.000 đồng, năm 2018: 337.171.000 đồng, năm 2019: 82.564.000 đồng, năm 2020: 117.185.000 đồng. Thời gian thực hiện dự án 36 tháng (từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2020).
 
Dự án “Ứng dụng kỹ thuật trồng rừng sản xuất bằng loài cây keo lai sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế của rừng trồng keo lai sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô.
PV
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục