Tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hàng lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh

8/8/2017 9:42

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa có văn bản số 2311/UBND-GT về thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hàng lang an toàn đường bộ, đường sắt.


Người dân tổ 9, phường Tân Quang, TP Tuyên Quang chủ động tháo dỡ công trình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ. (Ảnh: TQĐT).

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải (Cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh) chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hàng lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh: hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đấu nối vào quốc lộ tại các điểm nằm trong quy hoạch đấu nối đã được Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận, ưu tiên đầu tư xây dựng đường gom để kết nối giao thông vào quốc lộ tại các điểm đấu nối được quy hoạch; chọn tháng 8 là tháng cao điểm tuyên truyền, vận động thực hiện quy định pháp luật và xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Tập trung tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ, khắc phục vi phạm hành lang, lòng đường, vỉa hè trước, sau đó chỉ đạo đồng loạt các cấp ra quân, triển khai đến tất cả các hệ thống đường bộ (kể cả đường giao thông nông thôn), thực hiện quyết liệt theo phương châm bình đẳng, không có vùng cấm. Sau đợt thực hiện cao điểm, tiếp tục duy trì công tác kiểm tra để ngăn chặn vi phạm tái diễn.

Đồng thời, rà soát các vị trí giảm gờ tốc, vạch cảnh báo nguy hiểm, vạch sơn kẻ đường tại các điểm giao cắt đường bộ, các biển cảnh báo nguy hiểm đường thủy…đề xuất với UBND tỉnh bổ sung, thay thế đảm bảo an toàn giao thông; Rà soát, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi hoặc ban hành quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm, giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường bộ trong phạm vi địa phương. Xây dựng quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Bên cạnh đó, tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 29/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Chấn chính công tác quản lý, thực hiện quy hoạch đấu nối đường nhánh vào quốc lộ, trường hợp cần điều chỉnh, Sở Giao thông vận tải chủ trì, rà soát, lập quy hoạch điều chỉnh, thỏa thuận với Bộ Giao thông vận tải để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đấu nối vào quốc lộ, hạn chế thỏa thuận đấu nối đơn lẻ.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục