Tuyên Quang: gần 800 trạm thu phát sóng thông tin di động đều đảm bảo an toàn vận hành

8/8/2017 10:10

Tuyenquang.gov.vn: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tuyên Quang, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các Doanh nghiêp viễn thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành phố tiến hành tổ chức kiểm tra, rà soát chất lượng các công trình cột tháp anten truyền thông.Trạm thu phát sóng số 177 của Viettel Tuyên Quang.
 
Trên địa bàn tỉnh hiện có 776 cột anten thu phát sóng thông tin di động và 134 cột anten phát thanh truyền thanh, truyền hình các loại. Qua kiểm tra, rà soát cho thấy hệ thống cột anten của các doanh nghiệp viễn thông đều có hồ sơ thiết kế tuân theo quy chuẩn kỹ thuật của ngành và TCVN; trong quá trình thi công xây dựng các cột anten đều có giám sát thi công để đảm bảo đúng kỹ thuật và hồ sơ thiết kế công trình, đủ điều kiện, đảm bảo các yêu cầu về chịu lực, an toàn vận hành.

Đối với Hệ thống cột anten của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện và thành phố: qua kiểm tra, đo đạc các thông số kỹ thuật, hệ thống chống sét, dây néo, các cột tháp ăng ten đều đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về chịu lực, tiếp địa, chống sét theo thiết kế, đảm bảo an toàn về chịu lực, vận hành an toàn.

Riêng đối với hệ thống cột anten của các Trạm Truyền thanh cơ sở chỉ có 84/126 cột anten đủ điều kiện, đảm bảo các yêu cầu về chịu lực, an toàn vận hành, còn lại 42 cột anten của 42 xã gặp nhiều vấn đề cần khắc phục để đảm bảo an toàn vận hành và nâng cao hiệu quả của các đài truyền thanh.

Cụ thể có 10 xã đã tháo dỡ cột anten trong quá trình xây dựng lại và chuyển địa điểm trụ sở xã nhưng chưa có kinh phí để di chuyển và dựng lại cột anten; 05 xã đã tháo dỡ cột anten gãy đổ, hư hỏng do mưa bão và thời gian sử dụng lâu đã xuống cấp; 01 xã cột anten bị gãy đổ, hư hỏng, đã được dựng lại tạm thời nhưng độ cao thấp tín hiệu thu phát kém, không đảm bảo; 01 xã cột anten bị gãy phần ngọn tháp trong đợt mưa bão vừa qua; 02 xã cột anten bị nghiêng do đứt dây néo gây nguy hiểm đến các hộ dân xung quanh; 23 xã có cột anten bị trùng dây néo, đứt dây chống sét, đèn báo độ cao hỏng, phần thân cột, dây néo, ốc vít bị han gỉ và xuống cấp.

Trong quá trình kiểm tra, rà soát các đơn vị đã yêu cầu các chủ sở hữu, chủ quản lý sử dụng nghiêm túc thực hiện công tác bảo trì công trình, thực hiện kiểm định chất lượng đối với công trình cột tháp ăng ten theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại văn bản số 2379/BXD-GĐ ngày 11/11/2013, văn bản số 2385/BXD-GĐ ngàv 26/9/2014 và Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
Hồ Lan

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục