Tuyên Quang tâp trung phát triển nông nghiệp hàng hóa

11/8/2017 8:21

Tuyenquang.gov.vn: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, việc phát triển sản phẩm nông nghiệp hàng hóa gắn với quy hoạch vùng sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ cao, sản xuất theo mô hình VietGAP là những ưu tiên trọng tâm trong phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh giai đoạn hiện nay.


Nghị quyết số 10, Nghị quyết số 12, Nghị quyết số 41 của HĐND về hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp được triển khai trong thời gian qua đã thực sự đem lại những hiệu quả tích cực đối với phát triển sản phẩm nông nghiệp hàng hóa.

Thủy sản là một trong những lĩnh vực mà người chăn nuôi được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi của nhà nước trong nuôi trồng các loại cá đặc sản của tỉnh. Để đạt được hiệu quả, ngoài việc sự vào cuộc tích cực của ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương, vấn đề quan trọng nhất là việc thay đổi nhận thức của người sản xuất, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật thâm canh, nâng cao giá trị của sản phẩm.
 

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về phát triển nông nghiệp hàng hóa, nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất đã được HĐND tỉnh thông qua. Việc triển khai thực hiện cũng đã được các cấp chính quyền, các ngành tập trung thực hiện. Trong đó chính sách về hỗ trợ giống cây lâm nghiệp và khuyến khích phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn mới được triển khai sẽ góp phần tích cực thúc đẩy sản xuất phát triển; thực hiện mục tiêu tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp giảm xuống còn 21% trong cơ cấu kinh tế, với mức tăng trưởng bình quân của ngành là 4%/năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ.

Nâng cao khoa học công nghệ trong sản phẩm nông nghiệp là giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị sản phẩm nông sản của tỉnh. Tuy nhiên đây vẫn đang là một bài toán khó, đòi hỏi việc đẩy mạnh nghiên cứu, đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất, thâm canh và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sản xuất, tạo ra sản phẩm hàng hóa chất lượng, đáp ứng với yêu cầu của thị trường./.

Nguồn: ​http://tuyenquangtv.vn

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục