Tìm kiếm theo trích yếu

Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
101/KH-UBND 19/08/2019 0:0 Phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
849/QĐ-UBND 19/08/2019 0:0 Về việc công bố Danh mụcthủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
848/QĐ-UBND 19/08/2019 0:0 Thành lập Tổ công tác phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
2388/UBND-TNMT 19/08/2019 0:0 V/v thực hiện văn bản số 7192/VPCP-CN ngày 13/8/2019của Văn phòng Chính phủ
2385/UBND-ĐTXD 19/08/2019 0:0 V/v triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2019-2020
842/QĐ-UBND 16/08/2019 0:0 Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước (từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2018 - 2019)
843 /QĐ-UBND 16/08/2019 0:0 Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018
845/QĐ-UBND 16/08/2019 0:0 Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm học 2018- 2019
846/QĐ-UBND 16/08/2019 0:0 Khen thưởng thành tích thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2014 - 2019)
847/QĐ-UBND 16/08/2019 0:0 Khen thưởng thành tích thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2015 - 2019)
844/QĐ-UBND 16/08/2019 0:0 Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018
2363/UBND-NC 16/08/2019 0:0 Về việc báo cáo danh sách hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Liên kết chuyên mục