Tiểu phẩm: Đã bia rượu thì không lái xe

22/1/2018 11:38

Tuyenquang.gov.vn: Tài liệu tuyên truyền về An toàn giao thông của Bộ Thông tin Truyền thông năm 2018


Đơn vị thực hiện: Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông
Đăng vị đăng tải: Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục