Thi đua yêu nước theo lời kêu gọi của Bác Hồ

10/7/2018 16:52

Tuyenquang.gov.vn: Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc trong những năm qua, các phong trào thi đua của tỉnh diễn ra sôi nổi, rộng khắp trong mọi cấp, ngành và lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.Các đồng chí lãnh đạo tỉnh với những điển hình tiêu biểu trong học tập
và làm theo Bác Hồ được biểu dương tháng 5-2018.   Ảnh: Việt Hòa

Tiêu biểu trong lĩnh vực kinh tế là các phong trào: “Thi đua lao động sản xuất”, “Sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Thanh niên lập nghiệp”... Đặc biệt, chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn và phong trào “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” đã làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn của nhiều địa phương trong tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2018, tỉnh phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn, nâng tổng số lên 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Nhiều phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh đã tạo những chuyển biến đáng kể. Trong ngành giáo dục có các cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… Các phong trào và việc huy động toàn xã hội thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, Tuyên Quang đã hoàn thành trước 2 năm so với kế hoạch và là tỉnh thứ 11 trong nước hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Các tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều phong trào thi đua diễn ra sôi nổi như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh”, “Dân vận khéo”… Nhiều tấm gương lao động giỏi, nhiều điển hình tiên tiến xuất hiện, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

Trong 10 năm qua, có 1 tập thể và 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 3 tập thể được tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; 9 tập thể, 8 cá nhân được tặng Huân chương hạng Nhì, Ba; 199 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng các danh hiệu cao quý khác như: Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, Nhà giáo ưu tú, Nghệ sĩ ưu tú… và nhiều cờ thi đua, bằng khen, giấy khen.

Với vai trò là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của tỉnh, thời gian qua thành phố Tuyên Quang đã phát động nhiều phong trào thi đua, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tham gia, góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2018, thành phố phát động phong trào thi đua yêu nước với 16 chỉ tiêu cụ thể, trọng tâm là tiếp tục phấn đấu tập trung các nguồn lực cho xây dựng kết cấu hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng để xây dựng thành phố sớm trở thành đô thị loại II trước năm 2020.
 


Ông Nguyễn Văn Giầu (bên phải), thôn Ao Dăm, xã Phúc Ninh (Yên Sơn) vừa được
Chương trình Sao Thần nông trao Cúp lưu niệm vì có cách thức sản xuất nông nghiệp tiên tiến
đạt hiệu quả cao. Gia đình ông hiện có 10 ha bưởi và 6 ha cây ăn quả khác, bình quân
mỗi năm thu nhập trên 2 tỷ đồng. Ảnh: Duy Hùng

Ông Nguyễn Hữu Hoạch, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Vận tải và Dịch vụ môi trường Thanh Bình (TP Tuyên Quang) là một trong 6 điển hình tiên tiến của tỉnh dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc do Trung ương tổ chức; là một trong 70 đại biểu toàn quốc được đứng lên bục vinh danh. Trong 20 năm qua, ông Hoạch lãnh đạo HTX liên tục nằm trong tốp đơn vị lá cờ đầu trong Liên minh HTX.

Thời gian qua, ông đã tích cực vận động nhân dân 29 tổ dân phố trên địa bàn 9 xã, phường thuộc thành phố và 16 cơ quan, đơn vị tham gia phân loại rác thải tại nguồn và xử lý rác theo quy định. Bản thân ông trực tiếp ủng hộ hơn 900 triệu đồng cho thôn, xã xây dựng nông thôn mới. Năm 2016, ông Hoạch đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Trong 2 năm (2014 và 2016), ông được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. 

Thấm nhuần tư tưởng và những lời Bác về thi đua ái quốc; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong giai đoạn tiếp theo, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân 5 năm đạt trên 8%/năm, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt trên 2.400 USD; trên 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, giảm tỉ lệ hộ nghèo còn 3%/năm; phấn đấu hàng năm đều có những điển hình tiên tiến, tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị trung ương khen thưởng; nhiều điển hình có sức lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Theo TQĐT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục