Thông báo Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung. Gói thầu mua sắp máy móc trang thiết bị trên địa bàn huyện Yên Sơn năm 2018

22/7/2018 13:6

Tuyenquang.gov.vn:

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục