Kết luận cuộc họp về ý tưởng quy hoạch các dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đề xuất thực hiện trên địa bàn tỉnh

20/2/2019 10:38

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 26/1/2019, UBND tỉnh tổ chức họp nghe Công ty cổ phần Tập đoàn FLC báo cáo ý tưởng quy hoạch các dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đề xuất thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Hồng Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn chủ trì cuộc họp. Cùng dự họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang, UBND các huyện:  Yên Sơn,  Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và các đơn vị tư vấn;

Sau khi nghe Lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và đơn vị tư vấn báo cáo ý tưởng quy hoạch các dự án do Công ty đề xuất thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; ý kiến thảo luận và thống nhất của các thành viên dự họp; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các cấp, các ngành của tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư tại tỉnh. UBND tỉnh đã có Văn bản số 3530/UBND-TNMT ngày 12/11/2018 đồng ý cho Công ty cổ phần Tập đoàn FLC nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh cơ bản chấp thuận ý tưởng quy hoạch các dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đề xuất; yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC tập trung chỉ đạo, hoàn thành một số nội dung sau:

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan tại cuộc họp để chỉ đạo các đơn vị tư vấn hoàn chỉnh phương án quy hoạch và dự án đầu tư, trong đó lưu ý:

Khu đô thị mới Trung Môn, huyện Yên Sơn rà soát hệ thống đường điện, hệ thống sông, suối hiện trạng tại khu vực nghiên cứu để xây dựng phương án quy hoạch, đảm bảo mục tiêu vừa hình thành một khu đô thị mới thông minh, hiện đại, vừa mạng tính khả thi, hiệu quả cao của dự án. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật  của khu đô thị mới phải kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực và các quy hoạch khu vực lân cận; đảm bảo kiến trúc, cảnh quan khu vực. Lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục và trình thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng thẩm định).

Khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và đô thị sinh thái Sơn Dương (xã Tú Thịnh và xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương) nghiên cứu thêm kết nối giao thông (từ phía Bắc xuống, từ Hà Nội lên), bổ sung các điểm nút đầu vào khu vực từ phía Bắc, phía Nam để tăng thêm tính kết nối từ dự án đi các khu vực trong và ngoài tỉnh. Rà soát cụ thể hiện trạng khu vực lập quy hoạch; nghiên cứu không đưa vào phương án quy hoạch các khu dân cư có mặt độ tập trung cao; nghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý các vấn đề về: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, môi trường, chuyển đổi nghề nghiệp, an sinh xã hội mang tính bền vững cho người dân trong khu vực thực hiện dự án. Lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục và trình thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng thẩm định).

Khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và đô thị sinh thái Thái Long, thành phố Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh rà soát, cập nhật các quy hoạch, dự án khác ( các hệ thống giao thông, đường cao tốc..), tổng hợp thêm thông tin để tiếp tục triển khai Đồ án quy hoạch đảm bảo phù hợp với các định hướng phát triển và quy hoạch các ngành của tỉnh. Khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và đô thị sinh thái Núi Dùm, thành phố Tuyên Quang cần có định hướng nghiên cứu mở rộng ra và kết nối mang tính tổng thể với khu vực cầu Tình Húc (Tổ 13 Làng Tằm).

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang, UBND các huyện: Yên Sơn, Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang: theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và thực hiện các dự án đầu tư tại tỉnh; chủ động giải quyết theo thẩm quyền các công việc liên quan đến dự án, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh phân công Đồng chí Trần Ngọc Thực - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện tại tỉnh Tuyên Quang.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.
BBT
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục