Ghi nhận ở một đơn vị quyết thắng

10/6/2019 8:49

Tuyenquang.gov.vn: Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2018, phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Tuyên Quang vinh dự được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc. Cán bộ, chiến sỹ (CBCS) trong đơn vị đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ, một lòng vì nước quên thân, vì dân phục vụ.Lãnh đạo và cán bộ chiến sỹ phòng An ninh đối nội thường xuyên đến cơ sở vùng sâu,
vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền, vận động người
dân tự giác chấp hành pháp luật, không tin, không nghe theo lời đối tượng xấu.
 
Cấp uỷ, lãnh đạo phòng An ninh đối nội thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ Quốc", tạo khí thế thi đua sôi nổi  trong toàn đơn vị. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn nhiệm vụ chuyên môn với những điều đảng viên và CBCS Công an không được làm. Kịp thời biểu dương những CBCS có nhiều cố gắng trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng. Trong mọi lĩnh vực luôn đảm bảo nguyên tắc: tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thực hiện đúng các quy chế, chế độ công tác, phát huy trí tuệ và sức mạnh tập thể, đoàn kết, nhất trí. Các đội công tác và cán bộ chiến sỹ có chương trình hành động cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ.
 
Địa bàn công tác chủ yếu là các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, CBCS đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, vận động quần chúng, mưu trí đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an ninh Quốc gia, góp phần giữ vững ổn định về chính trị. Đơn vị đã chủ động phân công CBCS xuống cơ sở tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động quần chúng nhân dân tự giác chấp hành pháp luật và quy định của địa phương. Phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh tố giác tội phạm, bài trừ hủ tục và tệ nạn xã hội. Đơn vị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố và lực lượng Công an xã đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực địch, vạch mặt kẻ xấu, củng cố đoàn kết dân tộc. CBCS trong đơn vị thường xuyên có mặt tại địa bàn được phân công, đến từng thôn, xóm, bản nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật, âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch. Lợi dụng địa bàn rừng núi, bọn xấu thường lén lút tuyên truyền tà đạo, lừa gạt đồng bào phục vụ mưu đồ đen tối. CBCS trong đơn vị đã đến từng hộ gia đình tuyên truyền giáo dục, vận động bà con hiểu rõ kẻ xấu làm hại đồng bào. Bền bỉ và lâu dài, bằng tình cảm chân thành và việc làm cụ thể, CBCS đã giúp đồng bào nhận rõ bộ mặt thật của đối tượng xấu, trở về bản sắc văn hoá của từng dân tộc, cùng nhau đoàn kết xây dựng cuộc sống mới.
 
Với chức năng nhiệm vụ được giao, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố giữ vững an ninh nông thôn. Chủ động, tích cực, sáng tạo, tận tuỵ, hoàn thành suất sắc mọi nhiệm vụ là suy nghĩ và hành động chung của tập thể đơn vị. Đảng viên, CBCS luôn phát huy vai trò trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
 
Trần Thái
Công an tỉnh
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục