Thông báo về việc tiếp công dân của người đứng đầu cấp uỷ tỉnh Tuyên Quang tháng 6/2019

24/6/2019 17:38

Tuyenquang.gov.vn: Văn phòng Tỉnh uỷ xin thông báo về lịch tiếp công dân của người đứng đầu cấp uỷ tỉnh Tuyên Quang tháng 6/2019.

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục