Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống bệnh tham ô, lãng phí

3/7/2019 9:14

Tuyenquang.gov.vn: Là Chủ tịch nước, đứng đầu Nhà nước 24 năm, Hồ Chí Minh là người kiên quyết chống hành vi tham ô, lãng phí và trừng trị nghiêm khắc những kẻ tham ô, lãng phí. Ngay sau khi Nhà nước Việt Nam mới ra đời, ngày 26/1/1946, trong tờ Quốc lệnh do Người ký ban hành đã ghi rõ tại Điều 8 phần Phạt: “Ăn cắp của công, xử tử”. Điều đó cho thấy mối quan tâm của Người đối với nguy cơ tham nhũng trong bộ máy nhà nước và sự cần thiết phải xử phạt nghiêm minh đối với hành vi “ăn cắp của công” của một số cán bộ, những người có chức, có quyền.

 

Ngày 01/6/1949, với bút danh Lê Quyết Thắng, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Thế nào là Liêm?” đăng trên báo Cứu quốc, trong đó viết: “Liêm là trong sạch, không tham lam. Ngày xưa, dưới chế độ phong kiến, những người làm quan không đục khoét dân, thì gọi là Liêm…Ngày nay, nước ta là Dân chủ Cộng hòa, chữ Liêm có nghĩa rộng hơn; là mọi người đều phải Liêm…Có kiệm mới Liêm được. Vì xa xỉ mà sinh tham lam…Cụ Khổng Tử nói: “Người mà không Liêm, không bằng súc vật”…Trước nhất là cán bộ các cơ quan, các đoàn thể, cấp cao thì quyền to, cấp thấp thì quyền nhỏ. Dù to hay nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét, có dịp ăn của đút, có dịp “dĩ công vi tư”…Pháp luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào, làm nghề nghiệp gì. Mỗi người phải nhận rằng, tham lam là một điều rất xấu hổ, kẻ tham lam là có tội với nước, với dân…”. Nhận rõ tác hại của tham ô, lãng phí đối với sự tồn vong của đất nước, Hồ Chí Minh đã rất kiên quyết chống lại tệ tham ô, lãng phí. Năm 1950, Người đã xử y án tử hình đại tá, nguyên Cục trưởng Cục Quân nhu Trần Dụ Châu vì tội tham ô, lãng phí, là một điển hình “thà chặt một cành sâu cho cây xanh tốt”.

Ngày 20/1/1962, tại cuộc họp Bộ Chính trị bàn về vấn đề chống tham ô, lãng phí, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu: “Quan liêu, lãng phí, tham ô làm hại cho dân. Phải hiểu vì dân mà chống tham ô, lãng phí. Tham ô, lãng phí là một tội đối với nhân dân. Ai cũng phải chống…phong trào phải làm từ trên xuống, dưới lên, dân chủ và phải trường kỳ…Trung ương có hội, có nghị, có quyết mà không hành là do mình không cương quyết…Không gấp nhưng phải làm cho kỳ được”. Một lần nữa, Người khẳng định chống tham ô, lãng phí là việc cần thiết, dù khó khăn cũng phải quyết tâm thực hiện. Việc thường xuyên chống lãng phí, tham ô sẽ giúp cán bộ được rèn luyện về đạo đức, không bị sa ngã trước cám dỗ, vững vàng trước những thử thách về vật chất. Để chống tham ô, lãng phí thành công, cần có sự tham gia của quần chúng nhân dân, phải thực hành dân chủ rộng rãi trong nhân dân. Sự theo dõi, cảnh giác của hàng triệu triệu quần chúng sẽ là ngọn đèn pha soi rọi khắp nơi, để lãng phí, tham ô “không còn nơi ẩn nấp”.

Học tập và làm theo Bác, những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, có bước tiến mới và đạt những kết quả nổi bật. Với tinh thần “lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng đầy cam go, quyết liệt. “Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng” là tinh thần mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương ngày 28/12/2018.

Phòng chống tham nhũng là một công việc khó khăn, phức tạp, lâu dài, đòi hỏi sự kiên quyết, kiên trì, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đồng thời có hành lang pháp lý chuẩn mực, không để “lọt lưới” những sâu mọt tham ô, tham nhũng, đục khoét của dân. Việc xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng về phòng, chống tham nhũng, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các cơ chế, luật pháp về quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tham nhũng được quan tâm. Để khắc phục những hạn chế của Luật Phòng, chống tham nhũng hiện hành, đồng thời phù hợp với thực tiễn, bảo đảm khả thi, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng 2018. Luật gồm 10 chương, 96 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. So với luật hiện hành, Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 có nhiều điểm mới: Luật đã mở rộng đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; bổ sung một số tài sản thu nhập phải kê khai; quy định cụ thể về phương thức, thời điểm kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung quy định về kê khai bổ sung; việc công khai tài sản, thu nhập; quy định xử lý trường hợp kê khai không trung thực; cụ thể hóa và đề cao vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng chống tham nhũng; quy định riêng về phòng chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước...

Với những quy định trên, Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 sẽ hạn chế được những “kẽ hở” để những đối tượng tham nhũng không thể “lách” luật, để tham nhũng dần bị đẩy lùi, hướng tới xây dựng một Nhà nước trong sạch, vững mạnh, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
                                                                                    Tuyết Nhung
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục