Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

19/8/2019 15:46

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 19/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Thắng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Tạ Đức Tuyên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Triệu Thị Lún, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chủ trì hội nghị.
 


Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Quốc Việt

Hằng năm, bên cạnh việc tranh thủ tối đa nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách từ Trung ương chuyển về. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo bố trí ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; nguồn vốn cho vay được tăng trưởng hàng năm. Tính đến 30/6/2019, tổng nguồn vốn đạt 2.617,9 tỷ đồng, tăng 981,8 tỷ đồng so với cuối năm 2014. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương tăng 34,9 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn nhận ủy thác của địa phương đến nay đạt 37,57 tỷ đồng. UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND cấp xã bố trí địa điểm giao dịch cho NHCSXH, tổ chức mở 141 điểm giao dịch xã /141 xã, phường, thị trấn giao dịch tại trụ sở của UBND các xã, phường, thị trấn; chỉ đạo lồng ghép vốn tín dụng chính sách với các nguồn vốn khác của địa phương để giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng năng suất, tăng thu nhập cho người dân và cộng đồng xã hội. Đồng thời, đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và các quy định liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Qua đó, đã kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; nhân rộng các mô hình, điển hình làm kinh tế từ nguồn vốn chính sách xã hội; kiến nghị, đề xuất Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành xem xét, điều chỉnh về cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Nhìn chung, NHCSXH và các địa phương, đơn vị đã triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội hiệu quả, đúng quy định; nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoạt động tín dụng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, chất lượng tín dụng tiếp tục được nâng lên. Tính đến 30/6/2019, trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai thực hiện 16 chương trình tín dụng chính sách, tăng 6 chương trình so với trước khi có Chỉ thị số 40-CT/TW, với tổng dư nợ đạt 2.613,7 tỷ đồng, với  95.750 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Tăng trưởng tín dụng trong 5 năm là 981,3 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 9,93%.

Trong 5 năm qua, có 147.573 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH. Vốn tín dụng chính sách đã giúp cho hơn 54 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh cuối  năm 2018 theo chuẩn nghèo  đa chiều là 15,38%;  đến nay có 30/141 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 06 xã đăng ký đạt chuẩn Nông thôn mới đã được Ủy ban dân tỉnh phê duyệt. Việc vay vốn tín dụng chính sách với thủ tục đơn giản, không phải thế chấp, lãi suất ưu đãi, nhận tiền vay, trả nợ, trả lãi tại Điểm giao dịch xã đã giúp người dân từng bước tiếp cận các chương trình tín dụng chính sách,  trực tiếp hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen, giảm chi phí cho các đối tượng vay vốn, góp phần làm chuyển biến nhận thức của hộ nghèo, giúp các đối tượng thay đổi tập quán sản xuất, xóa bỏ tự ti, mặc cảm, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang yêu cầu các địa phương phải đặc biệt quan tâm đến quy trình cho vay từ xác định đối tượng cho vay, hỗ trợ, thu hồi sau khi vay đảm bảo chặt chẽ. Đồng thời, định hướng người dân trong việc lựa chọn mô hình, ngành nghề kinh doanh phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương để đảm bảo hiệu quả đồng vốn vay.
 


Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Tiến Thắng trao Bằng khen
của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư. Ảnh: Quốc Việt

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 19 tập thể, 32 cá nhân; Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tặng Giấy khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục