Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc,chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thể loại: Nghị quyết
Lĩnh vực: 2 Chế độ chính sách
Số ký hiệu: 03/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành:3 Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Ngày ban hành: 01/08/2019
Trích yếu: Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc,chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục