Nghị quyết 23/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020

Thể loại: Nghị quyết
Lĩnh vực: 2 Chế độ chính sách
Số ký hiệu: 23/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành:3 Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Ngày ban hành: 01/08/2019
Trích yếu: Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục