Nghị quyết 1/2019/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội ở xã, phường, thịt rấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn,tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thể loại: Nghị quyết
Lĩnh vực: 2 Chế độ chính sách
Số ký hiệu: 1/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành:3 Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Ngày ban hành: 01/08/2019
Trích yếu: Quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội ở xã, phường, thịt rấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn,tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục