Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Quy định các khoản đóng góp, chế độ hỗ trợ, miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thể loại: Nghị quyết
Lĩnh vực: 2 Chế độ chính sách
Số ký hiệu: 12/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành:3 Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Ngày ban hành: 01/08/2019
Trích yếu: Quy định các khoản đóng góp, chế độ hỗ trợ, miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục