Quyết định 286/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Tuyên Quang năm 2019

Thể loại: Quyết định
Lĩnh vực: 2 Chế độ chính sách
Số ký hiệu: 286/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 05/08/2019
Trích yếu: Giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Tuyên Quang năm 2019
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục