Quyết định 802/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Phê duyệt và giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2019 cho các đơn vịdự toán khối tỉnh để thực hiện mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ

Thể loại: Quyết định
Lĩnh vực: 2 Chế độ chính sách
Số ký hiệu: 802/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 06/08/2019
Trích yếu: Phê duyệt và giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2019 cho các đơn vịdự toán khối tỉnh để thực hiện mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục