Kế hoạch 98/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 -2025

Thể loại: Kế hoạch
Lĩnh vực: 8 Nội chính
Số ký hiệu: 98/KH-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 08/08/2019
Trích yếu: Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 -2025
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục