Công văn 2268 /UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg và Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 8 Nội chính
Số ký hiệu: 2268 /UBND-KGVX
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 06/08/2019
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg và Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục