Công văn 2282/UBND-NLN của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 8 Nội chính
Số ký hiệu: 2282/UBND-NLN
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 08/08/2019
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục