Công văn 2286/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh: Về việc thực hiện Thông tư số 10/2019/TT-BNV ngày 02/8/2019của Bộ Nội vụ về hướng dẫn xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 2 Chế độ chính sách
Số ký hiệu: 2286/UBND-NC
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 08/08/2019
Trích yếu: Về việc thực hiện Thông tư số 10/2019/TT-BNV ngày 02/8/2019của Bộ Nội vụ về hướng dẫn xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục