Báo cáo 113/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân ở các đơn vị hành chính có liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019 -2021

Thể loại: Báo cáo
Lĩnh vực: 8 Nội chính
Số ký hiệu: 113/BC-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 14/08/2019
Trích yếu: Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân ở các đơn vị hành chính có liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019 -2021
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục