Quyết định 846/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Khen thưởng thành tích thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2014 - 2019)

Thể loại: Quyết định
Lĩnh vực: 21 Tài chính - Ngân sách
Số ký hiệu: 846/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 16/08/2019
Trích yếu: Khen thưởng thành tích thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2014 - 2019)
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục