​Ban hành Chương trình hành động Quốc gia ‘Không còn nạn đói’ ở VN 15/6/2018 7:27

Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025 được phê duyệt tại Quyết định 712/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12/6/2018. Chương trình thực hiện mục tiêu đảm bảo......
Đến tháng 05/2018 , Tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết
99,75%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 12/06/2018 08:00
Đến tháng 03/2017, Tỉnh Tuyên Quang đã trao đổi
10.149
văn bản giữa các đơn vị. Cập nhật: 24/03/2017 00:00

Hiệu quả bước đầu sử dụng giống mới trên cánh đồng mẫu lớn ở Minh Thanh 18/6/2018 13:15

Để giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất, hiệu quả kinh tế và ổn định đầu ra sản phẩm, vụ lúa xuân 2018 Trạm Khuyến nông Sơn Dương phối hợp với Công ty cổ phần Giống cây trồng Nông lâm nghiệp tỉnh......
Liên kết chuyên mục