Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển đảo, công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018

7/3/2018 9:56

Tuyenquang.gov.vn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành hướng dẫn số 30-HD/BTGTU hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo; công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018.Ảnh minh họa.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền về biển đảo bao gồm tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về Nhà nước về biển, đảo Việt Nam; tiếp tục tuyên truyền , những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thông tin về các văn bản, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam. Tuyên truyền về các hoạt đọng hợp tác quốc tế về biển, đảo, nghiên cứu khoa học, biến đổi khí hậu và những cam kết, hành động của Việt Nam đối với hiện tượng biến đổi khí hậu; về các hoạt động phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Việt Nam với nước ngoài trong quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển tài nguyên, môi trường biển; về tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ an ninh, trật tự an toàn khu vực ven biển và trên vùng biển thuộc chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam; đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông…

Về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền, tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử và giá trị của việc hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền; các văn bản pháp luật, hiệp ước, hiệp định liên quan đến công tác biên giới lãnh thổ hai bên đã ký kết và yêu cầu, nhiệm vụ của công tác quản lý biên giới trong tình hình mới giữa biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, lợi ích của việc hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới; xây dựng và quản lý biên giới hòa bình, hữu nghị; các văn bản pháp lý liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào. Đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, kết quả phân giới, cắm mốc  đã hoàn thành trên thực địa; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giải quyết dứt điểm vấn đề biên giới đất liền giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia, phân tích, phê phán, bác bỏ kịp thời các quan điểm, thông tin và hành vi lợi dụng vấn đề biên giới lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, nhằm phá hoại mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Campuchia…
PV
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email