Triển khai khám sàng lọc cho trẻ bị khuyết tật trên bàn tỉnh năm 2018

8/3/2018 15:35

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo về chuẩn bị công tác khám sàng lọc cho trẻ em bị khuyết tật trên địa bàn tỉnh năm 2018.Trẻ em khuyết tật được khám sàng lọc tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen (TP Tuyên Quang).
Ảnh: Linh Chi

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo Qũy Bảo trợ trẻ em của tỉnh làm đầu mối, phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan; UBND các huyện, thành phố tổ chức Đoàn khám phân loại cho trẻ em bị khuyết tật tại các huyện, phố theo đúng kế hoạch đã đề ra, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và đạt kết quả cao nhất. Đảm bảo các điều kiện cần thiết để Đoàn khám phân loại cho trẻ em bị khuyết tật thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả.

Sở Y tế cử cán bộ tham gia Đoàn khám phân loại cho trẻ em bị khuyết tật tại các huyện, thành phố. Phối hợp với Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh thông báo kế hoạch, thời gian, địa điểm khám phân loại cho trẻ em bị khuyết tật; chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc khám phân loại cho trẻ em bị khuyết tật và các chế độ, chính sách của nhà nước cho trẻ bị khuyết tật.

UBND các huyện, thành phố tạo điều kiện tốt nhất để đoàn khám phân loại cho trẻ em bị khuyết tật thực hiện thiết thực. Đồng thời, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn nắm chắc và thông báo số lượng các đối tượng trẻ em bị khuyết tật (trẻ em bị sứt môi, hởm hàm ếch, khuyết tật vận động, bị bệnh mắt, tim bẩm sinh và các dạng bệnh hiểm nghèo khác) để thực hiện việc khám phân loại; tuyên truyền, vận động các gia đình có trẻ bị khuyết tật đưa trẻ đến khám phân loại. Lập danh sách trẻ em bị khuyết tật của huyện đã qua rà soát.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email