Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2018

8/3/2018 16:35

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 21/KH-SNN về tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2018.Ảnh minh họa.

Theo đó, các bệnh phải tiêm phòng bắt buộc bao gồm các bệnh: lở mồm long móng , Tụ huyết trùng, Dịch tả lợn, Niu - cát - xơn, Cúm gia cầm, Dịch tả vịt, bệnh Dại. Đối tượng tiêm phòng bao gồm trâu, bò; đàn dê, lợn, gà, vịt, chó, mèo.

Thời gian tổ chức tiêm phòng vào 2 vụ chính trong năm gồm vụ Xuân - Hè (từ 15/3 - 15/4), vụ Thu - Đông (từ 15/9 - 15/10). Tổ chức “Tháng cao điểm” thực hiện tiêm phòng để tập trung chỉ đạo, đôn đốc và triển khai thực hiện công tác tiêm phòng đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, thực hiện tiêm phòng bổ sung thường xuyên cho số gia súc, gia cầm chưa được tiêm phòng trong đợt chính và số gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm mới phát sinh, đến tuổi tiêm phòng.

UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về chăn nuôi, thú y. Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn phối hợp với các tổ chức đoàn thể tập trung tổ chức tuyên truyền sâu, rộng đến toàn thể nhân dân, để mọi người nhận thức rõ ý nghĩa, tác dụng của việc tiêm phòng cho gia súc, gia cầm, cơ chế hỗ trợ tiêm phòng của tỉnh và tự giác, chủ động chấp hành. Chi cục Chăn nuôi và Thú y cung ứng đầy đủ các loại vắn xin đúng tiến độ tiêm phòng, hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng, kỹ thuật sử dụng, bảo quản vắc xin và xử lý các tình huống trong tiêm phòng.
PV
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email