Bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp

9/3/2018 8:30

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh.Đoàn kiểm tra liên ngành về VSATTP của tỉnh kiểm tra việc chế biến, bảo quản
 thực phẩm của một số cơ sở kinh doanh ở TP Tuyên Quang. Ảnh: Dương Cầm.

Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 với mục tiêu chung nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm; phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, các loại thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục được phép sử dụng trong trồng trọt; giảm thiểu ô nhiễm, tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng trong, ngoài tỉnh và hướng tới xuất khẩu.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch phấn đấu đến cuối năm 2018, tỷ lệ mẫu giám sát vi phạm quy định về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, củ, quả; tồn dư hóa chất, kháng sinh trong các loại sản phẩm thịt, thủy sản; ô nhiễm vi sinh trong thịt, thủy sản giảm 10% so với năm 2017. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được kiểm tra đạt yêu cầu về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm (xếp loại A,B) tăng 10% so với năm 2017. Nhân rộng chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn và tổ chức kiểm tra, giám sát, cấp giấy xác nhận sản phẩm an toàn tăng 10% so với năm 2017.

Theo đó, Kế hoạch đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm: Thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm; Giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; Tổ chức sản xuất, tiêu thụ thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn; Tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực…

Cụ thể, đẩy mạnh tổ chức sản xuất tập trung các sản phẩm chủ lực của tỉnh theo chuỗi giá trị (cây cam, cây chè, cây lạc, cây bưởi, cá đặc sản...) gắn với ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (GAP, HACCP, ISO 22000...) nhằm nâng cao chất lượng bảo đảm an toàn thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng trong, ngoài tỉnh nhất là tại các thành phố lớn và hướng tới xuất khẩu. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm, tập trung vào các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về sản xuất, sơ chế, chế biến và kinh doanh nông lâm thủy sản an toàn cũng như các quy định về xử phạt hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức giám sát an toàn thực phẩm, tập trung vào các loại thực phẩm có nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm, tiêu thụ nhiều (rau, củ, quả, thịt, thủy sản...) nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý kịp thời, tận gốc các trường hợp vi phạm. Tổ chức kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và thực phẩm nông lâm thủy sản.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng và triển khai các đề án, chương trình xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, liên kết chuỗi giá trị, gắn với ứng dụng công nghệ cao, áp dụng quy trình, tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP...); sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm định hướng theo hướng nông nghiệp hữu cơ. Tổ chức triển khai xác nhận các sản phẩm an toàn; mở rộng, nhân rộng các chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn, kết hợp kiểm tra và lấy mẫu giám sát định kỳ theo quy định. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra của cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo đủ năng lực để triển khai nhiệm vụ theo phân công trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và thực phẩm nông lâm thủy sản. Bổ sung trang thiết bị cho hoạt động kiểm tra, giám sát, đặc biệt là các trang thiết bị kiểm tra nhanh tại hiện trường...

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai Chương trình phối hợp về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017-2020 (theo Văn bản số 86/BNN-QLCL ngày 05/01/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN); chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc sở phối hợp với các cấp Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai thực hiện Chương trình phối hợp có hiệu quả. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang và các cơ quan thông tin đại chúng của trung ương tuyên truyền các sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm; công khai các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, các sản phẩm đã được xác nhận an toàn; các cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý để người tiêu dùng biết và lựa chọn thực phẩm an toàn. Đồng thời, tổ chức tập huấn, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật An toàn thực phẩm, các Nghị định, Thông tư của các Bộ ngành có liên quan đến an toàn thực phẩm cho người quản lý, người trực tiếp sản xuất, sơ chế, chế biến và kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và triển khai các đợt cao điểm an toàn thực phẩm trong năm 2018; tập trung vào việc đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; hướng dẫn các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến và kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản và công bố tiêu chuẩn phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc kiểm soát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm nông lâm thủy sản và truy xuất nguồn gốc thực phẩm mất an toàn.

Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chuyên môn; Công an huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, phát hiện các tổ chức, cá nhân lưu thông, buôn bán chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc thú y, kháng sinh cấm, giả, ngoài danh mục và phối hợp chặt chẽ với các Chi cục chuyên ngành thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác kiểm tra và xử lý vi phạm. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang tăng thời lượng phát sóng giới thiệu về các mô hình, các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến trong sản xuất, sơ chế, chế biến và kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm. Tuyên truyền về tác hại đối với cộng đồng khi sử dụng chất cấm hoặc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, kháng sinh, các nhóm sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Phổ biến về các mức xử phạt hành chính, trách nhiệm hình sự đối với các hành vi, vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thông tin kịp thời, đầy đủ kết quả xử lý các vụ việc vi phạm được phát hiện về an toàn thực phẩm  nông lâm thủy sản theo đề nghị của cơ quan chức năng.
PV
 
 
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email