(Bài trùng. Bị yêu cầu gỡ) Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

12/3/2018 9:45

Tuyenquang.gov.vn: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, trong đó, bổ sung điều kiện về quản lý nội dung thông tin đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội. Nghị định này chính thức có hiệu lực từ 15/4/2018.Ảnh minh họa.
 
Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 11 điều, trong đó đáng lưu ý về điều kiện quản lý thông tin đối với mạng xã hội gồm: Có thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội phù hợp và được đăng tải trên trang chủ của mạng xã hội; bảo đảm người sử dụng phải đồng ý thỏa thuận sử dụng dịch vụ mạng xã hội bằng phương thức trực tuyến thì mới có thể sử dụng được các dịch vụ, tiện ích của mạng xã hội.

Nghị định còn bao gồm cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP chậm nhất sau 3 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép (bằng văn bản, điện thoại, email).

Đồng thời có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng; bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng trong việc cho phép thu thập thông tin cá nhân của mình hoặc cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

Sửa đổi một số khoản trong điều 23, bổ sung điều 23a, của điều này điều kiện về tổ chức, nhân sự đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội.

Cụ thể, về nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, Nghị định quy định phải có ít nhất 1 nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin là người có quốc tịch Việt Nam hoặc đối với người nước ngoài có thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp còn thời hạn ít nhất 6 tháng tại Việt Nam kể từ thời điểm nộp hồ sơ; có bộ phận quản lý nội dung thông tin.

Bổ sung thêm các điều 23b quy định điều kiện tên miền; điều 23c quy định điều kiện kỹ thuật đối với trang thông tin tổng hợp, mạng xã hội; điều 23 d quy định điều kiện về quản lý nội dung…

Khi Nghị định số 27/2018/NĐ-CP có hiệu lực, một số quy định cũ sẽ hết hiệu lực bao gồm: thông tư 23/2013/TT-BTTTT và một số điều khoản của các thông tư: 09/2014/TT-BTTTT, thông tư 24/2014/TT-BTTTT, thông tư 24/2015/TT-BTTTT.
Hồ Lan

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email