Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ năm 2018

24/3/2018 17:2

Tuyenquang.gov.vn: Căn cứ Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục và phương thức thực hiện dự án, đề tài khoa học và công nghệ năm 2018.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang phối hợp với BBT Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải lên Cổng thông tin điện tử tỉnh danh mục các đề tài dự án khoa học và công nghệ năm 2018 nhằm tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện.  

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục