Tìm kiếm theo trích yếu

Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
1770 /UBND-THCB 25/06/2019 0:0 V/v tham gia vào dự thảo Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số
1765 /UBND-TH 25/06/2019 0:0 V/v triển khai Văn bản số 4055/BKHĐT-PTDN ngày 14/6/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1769/UBND-THCB 25/06/2019 0:0 V/v triển khai kết nối liên thông hệ thống dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang với một số hệ thống thông tin ở Trung ương
03 /CĐ-UBND 24/06/2019 0:0 V/v tập trung chỉ đạo khắc phục tình hình mưu lũ, đảm bảo an toàn cho Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
1757 /UBND-TH 24/06/2019 0:0 V/v chuẩn bị báo cáo giao ban khối kinh tế quý II và 6 tháng đầu năm 2019
1743/UBND-KGVX 22/06/2019 0:0 V/v tập trung chỉ đạo tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019
1726 /UBND-NC 20/06/2019 0:0 V/v tổ chức rà soát các nghị quyết QPPL do HĐND tỉnh ban hành còn hiệu lực thi hành
1722 /UBND-NC 20/06/2019 0:0 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ
1717 /UBND-KGVX 20/06/2019 0:0 V/v phối hợp sản xuất chương trình
1694 /UBND-THCB 19/06/2019 0:0 V/v tham gia vào dự thảo Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông
1693 /UBND-THCB 19/06/2019 0:0 V/v thực hiện Văn bản số 1694/BTTTT-CATTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
1689 /UBND-NC 19/06/2019 0:0 V/v báo cáo tình hình thi hành pháp luật năm 2019

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135