Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

4/4/2019 9:52

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các ngành thành viên Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh (theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh); Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; UBND các huyện, thành phố về tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.Một bữa ăn trưa tại lớp học của trẻ trường mầm non Phan Thiết (TP Tuyên Quang). Ảnh: Dương Cầm

Theo đó, thực hiện Văn bản số 2092/VPCP-KGVX ngày 18/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc tình hình bệnh Sán dây và ấu trùng sán lợn tại một số địa phuơng; Văn bản số 2735-CV/TU ngày 18/3/2019 của Thường trực Tỉnh ủy về việc kiếm tra, giám sát an toàn thực phấm (ATTP), UBND tỉnh yêu cầu  Giám đốc sở, thủ trưởng ban, ngành, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo ATTT tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh, Ban Chỉ đạo 389, cụ thể: Văn bản số 1257/ƯBND-KGVX ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư; Văn bản số 491/UBND-KGVX ngày 03/3/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP; Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 20/12/2018 triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân năm 2019; Kế hoạch số 49/KH-BCĐ ngày 18/12/2018 về việc cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 16/3/2019 triển khai Tháng hành động vì ATTP năm 2019. Trong đó, trọng tâm là thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về ATTP nhất là đối với bếp ăn tại trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, cơ quan, cơ sở kinh doanh ăn uống (lưu ý: thanh tra, kiểm tra toàn diện, yêu cầu phải đáp ứng các điều kiện, quy trình chế biến, phục vụ bữa ăn, nguồn nguyên liệu phải rõ nguồn gốc, bảo đảm các tiêu chuẩn vệ sinh ATTP). Kiên quyết không để xảy ra việc chế biến, cung cấp bữa ăn từ thực phẩm nhiễm bệnh, thực phẩm không đáp ứng các yêu cầu an toàn, vệ sinh; gây ảnh hưởng tới sức khỏe của học sinh và nhân dân; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường họp vi phạm.

Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công Thưong tăng cường các hoạt động tuyên truyền để người dân, học sinh, phụ huynh học sinh hiểu đúng về bệnh Sán dây và ấu trùng sán lợn, chủ động thực hành các biện pháp vệ sinh, ATTP, thực hiện "ăn chín, uống sôi, rửa tay trước khi ăn", thực hiện phương thức sản xuất an toàn, hiện đại; đồng thời nắm chắc tình hình, thông tin, xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí của địa phương thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm an toàn, nâng cao vai trò trách nhiệm, tầm quan trọng của việc thực hiện tốt các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm góp phần vào giảm thiểu ngộ độc thực phẩm; biểu dương các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời phê phán, đưa tin các đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm. Kịp thời xử lý nghiêm theo pháp luật những tố chức, cá nhân đưa tin sai sự thật, không chính xác về an toàn thực phẩm, tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh và niềm tin của nhân dân về thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh

Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cưòng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin bài, phóng sự... về ATTP theo hướng đa dạng, hấp dẫn, có sức thuyết phục, phù họp với trình độ, nhu cầu của người dân ở từng vùng, miền; biểu dương các điển hình tiên tiến trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn; công bố tên, địa chỉ những doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản phẩm hàng hóa vi phạm ATTP.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tăng cường vai trò của hiệp hội trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận của doanh nghiệp về ATTP, về các chủ trương, chính sách, pháp luật và những kiến thức cần thiết về ATTP; khơi dậy và phát huy tính trung thực, đạo đức kinh doanh, ý thức trách nhiệm vì cộng đồng của từng doanh nghiệp, đế bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email