Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

8/4/2019 10:55

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1614/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Công ty TNHH Long Giang đầu tư nuôi cá lồng trên vùng hồ thủy điện Tuyên Quang. Ảnh: Nguyễn Việt

Theo đó, Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bao gồm: thủ tục hành chính cấp tỉnh (142 thủ tục) với các lĩnh vực: Thủy sản (19 thủ tục), Chăn nuôi (2 thủ tục), Thú y (18 thủ tục), Lĩnh vực Bảo vệ thực vật (5 thủ tục), Phân Bón (5 thủ tục), Thủy lợi (16 thủ tục), Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (6 thủ tục), Phát triển nông thôn (6 thủ tục), Lâm nghiệp (58 thủ tục); thủ tục hành chính cấp huyện (27 thủ tục) với các lĩnh vực: Lâm nghiệp (23 thủ tục), Thủy lợi (1 thủ tục), Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (3 thủ tục); thủ tục hành chính cấp xã (6 thủ tục) gồm các lĩnh vực: Lâm nghiệp (3 thủ tục), Thủy lợi (1 thủ tục), Bảo vệ thực vật (2 thủ tục).

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện việc niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có) Danh mục thủ tục hành chính ngay sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo quy định.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email