Lễ công bố Quyết định xã Phúc Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới

19/4/2019 16:48

Tuyenquang.gov.vn: Chiều ngày 19/4, UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức Lễ công bố Quyết định xã Phúc Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới. Dự buổi lễ có đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy.Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban 
Kiểm tra Tỉnh ủy trao Quyết định của UBND tỉnh công nhận
xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa) đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Phúc Thịnh đã phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, tạo sự đồng thuận ltrong nhân dân. Xã hoàn thành 19/19 tiêu chí trong đó có nhiều tiêu chí đạt cao, đời sống kinh tế - xã hội của xã đã có những phát triển vuợt bậc; thu nhập bình quân đầu nguời đạt gần 32 triệu đồng/nguời/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn trên 3%. Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn được xây dựng đồng bộ.

Tại Lễ công bố Quyết định xã Phúc Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới, đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đã biểu duơng những kết quả mà Phúc Thịnh đã đạt được. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới chính quyền, nhân dân xã Phúc Thịnh tiếp tục phát huy tinh thần làm chủ trong nhân dân, duy trì và nâng cao những tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; Tập trung phát triển sản xuất, đặc biệt là phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa phù hợp với thế mạnh của địa phương, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân.
PV

 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục