Quyết định 103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn huyện Yên Sơn

Thể loại: Quyết định
Lĩnh vực: 22 Tài nguyên - Môi trường
Số ký hiệu: 103/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 10/04/2019
Trích yếu: Về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn huyện Yên Sơn
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác: