Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Ban hành Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thể loại: Quyết định
Lĩnh vực: 8 Nội chính
Số ký hiệu: 02/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 09/04/2019
Trích yếu: Ban hành Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác: