Công văn 921/UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 8 Nội chính
Số ký hiệu: 921/UBND-TH
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 10/04/2019
Trích yếu: V/v triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác: