Quyết định 334/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Phê duyệt kế hoạch vốn Dự án 2: Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2019

Thể loại: Quyết định
Lĩnh vực: 21 Tài chính - Ngân sách
Số ký hiệu: 334/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 11/04/2019
Trích yếu: Phê duyệt kế hoạch vốn Dự án 2: Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2019
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác: