Đến tháng 01/2019 , Tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết
99,82%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 26/02/2019 10:17
Đến tháng 03/2017, Tỉnh Tuyên Quang đã trao đổi
10.149
văn bản giữa các đơn vị. Cập nhật: 24/03/2017 00:00

Chung tay giải quyết vấn đề rác thải nhựa 23/5/2019 15:2

UBND tỉnh vừa có công văn gửi các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số......

Tuyên Quang ra công điện khẩn phòng chống dịch tả lợn Châu Phi 23/5/2019 15:30

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn Châu Phi, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang vừa mới ban hành Công điện khẩn chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt các yêu cầu, nhiệm......